Det knackar på dörren...

10.01.2010 18:17

Ska jag öppna dörren eller stänga igen den? Ibland står man inför ett vägskäl och vet inte riktigt hur man ska göra. Man ska följa sitt hjärta och sin innersta känsla men det är inte så lätt alla gånger. Tiden får väl utvisa hur det blir. Allting ordnar sig ofta till slut!

Livet, det ibland underbara
kan även bringa oreda
och kaos i tankar och sinne
Livet, blir inte alltid som man tror
vill eller hoppas
men allt brukar ordna sig till sist
efter livets bok!

—————

Tillbaka


Kontakt

Änglastugan

Lövholmsvägen 38 94139 Piteå

0911-37047
070-2226532


Livets nycklar går ej att köpas för pengar
utan fås gratis genom livserfarenhet!