Regressionsterapi

Priset för en regression är 800 kronor.

I vårt undermedvetna finns minnen av precis allt vi 
upplevt i vårt nuvarande liv och våra tidigare liv. 
Dessa minnen påverkar oss på många olika sätt. Våra 
relationer, kunskaper, värderingar och även svårigheter 
och problem har ofta sitt ursprung i liknande händelser
och relationer i det förflutna. Vi minns inte detta i vårt 
vanliga tillstånd och det gör det svårt för oss att kunna 
bearbeta och förändra det som inte känns bra i våra liv.

Då vi är i ett djupt avslappnat/hypnotiskt tillstånd kan 
vi komma i kontakt med nivåer i vårt undermedvetna. 
Det kan innebära att man går tillbaka till tidigare liv 
eller upplevelser i barndomen. Det kommer upp sådant 
som är viktigt att förstå och bearbeta. Att få kontakt 
med känslor som man har förträngt leder ofta till att 
blockeringar försvinner och löses upp. Eventuella 
känslor som kommer upp är aldrig mer än man själv klarar av.

Ungefär 90 % kommer tillbaka till ett tidigare liv i 
någon form. Upplevelserna kan variera och det beror på 
hur lätt man har att släppa kontrollen. Alla har vi en 
kritisk röst inombords som släpper då vi blir djupt 
avslappnade. Det bästa är att bara slappna av, lyssna 
till terapeutens röst och följa med på en spännande resa in i ens inre.

Att få uppleva sig själv i ett tidigare liv kan vara en 
fantastisk upplevelse. Man får en annan syn på livet 
och döden och sig själv då man förstår att man alltid 
har funnits och alltid kommer att finnas. Det är också 
vanligt att man möter andliga guider och upplever 
tillståndet mellan våra jordeliv under en regression.

Orsaken till att man vill pröva regressionsterapi kan 
variera. Man kanske är nyfiken på tidigare liv eller så 
vill man prova regression som terapi för något problem 
man har och då kan regressionsterapi vara en mycket
djupgående och effektiv behandlingsmetod.

Regressionen tar ungefär två timmar med ett 
inledningssamtal där jag berättar hur det går till och 
du får tillfälle att ställa frågor och berätta om du har 
något speciellt önskemål med regressionen.

Jag guidar dig in i ett djupt avslappnat tillstånd 
och sen vidare med en guidad meditation som 
försätter dig i ett förändrat medvetandetillstånd
där du får kontakt med ditt undermedvetna. Sedan 
kan vi börja prata med varandra och utforska det 
som kommer fram. Avslutningsvis för jag dig tillbaka 
till nuet och du får vakna till ordentligt. Du kommer 
att vara medveten under hela regressionen och minnas 
allt som är sagt efteråt. Om du vill kan vi ha ett 
uppföljningssamtal per telefon några veckor efteråt.

Hypnoterapi är en annan variant av djupavslappnings-
tekniken. Denna terapiform används till t.ex 
rökavvänjning,fobier etc. Suggestioner under hypnos 
kan vara ett effektivt redskap att hjälpa människor 
med olika problem.


Själens spegel - våra ögon
berättar mycket, men inte allt
Smärta och lycka
från gångna tider
återspeglas inte i vår blick
och berättar inte vilket liv vi då fick
Själens spegel - våra ögon
måste väckas till liv
genom vägledd sömn
som upplevs som en dröm
för att sen då vi vaknar
åter slumra in och låta oss i nutid leva
Själens spegel - våra ögon
berättar mycket, men inte allt

Gudrun Samuelsson


Fotografier på Änglastugan där regressionerna utförs!

/album/photo-gallery-regressionsterapi/p5230480-jpg/

—————

/album/photo-gallery-regressionsterapi/f%c3%a5tolj-jpg1/

—————

—————


Kontakt

Änglastugan

Lövholmsvägen 38 94139 Piteå

0911-37047
070-2226532


Livets nycklar går ej att köpas för pengar
utan fås gratis genom livserfarenhet!