CHARLOTTA

Nu är tiden mogen för byte av bostad eller arbetsplats. Denna förändring kommer att mynna ut i en ny positiv energi.

Visst kommer det att kräva en del av dig och du kommer att känna dig trött, men i långa loppet så kommer dina ansträngningar att löna sig.

Under resans gång kommer du att träffa nya bekanta som kommer att tillföra ditt liv glädje och stimulans.

Var öppen och positiv för de nya möjligheterna som väntar bakom hörnet. Ge akt på de tecken och fingervisningar som hela tiden finns där. Det gäller bara att se dem!