ÖGONSPEGLING

RAYID-ÖGONSPEGLING
En ögonspegling kostar 400:- och utförs i Änglastugan!

Rayid eller ögonspegling kommer ursprungligen från Amerika där Denny Johnson i början på 1970-talet utvecklade metoden. Metoden togs in i Sverige av Peter Wilhelmsson i mitten av 1980-talet.

Ögonspeglingsmetoden baseras på det faktum att irisens utveckling styrs av samma gener som styr viktiga delar av centrala nervsystemets tidiga utveckling. En av generna pax-6 styr både irisens strukturella uppbyggnad och utvecklingen av delar av hjärnan som visat sig betydelsefulla för en individs beteende. Detta nära samband mellan delar av centrala nervsystemet som styr personligheten och irisen gör att tecknen i iris kan användas som markör för din personliga karaktär. Detta är bevisat genom nya forskningsrön inom psykologi.

Vad kan man se i folks ögon och vad används den kunskapen till?

Det man ser i ögonen är en människas personlighet. Ögonspeglingsmetoden ger möjlighet till att ta fram en persons verkliga jag. Det ökar medvetenheten om begåvningar, utmaningar och livsmål och ens fysiska svagheter. Blir man medveten om negativa mönster och istället försöker bejaka sina positiva sidor kan fysiska, mentala och känslomässiga obalanser frigöras.

Ett öga är så mycket mer än bara ett öga. I ögat kan du se allt från vad personen passar att jobba med till vad den bör undvika här i livet.

Hur går själva ögonspeglingen till?

Jag använder mig av en speciell lampa som har förstoringsglas. Det är nödvändigt för att kunna se de olika tecknen som finns i ögats iris. Först tittar jag efter vilken grundpersonlighet personen jag speglar tillhör. Man kan även se om han/hon har fått mest arvsanlag från mor eller fars sida. Sen fortsätter jag med de personliga egenskaper som är speciella för honom/henne. Och jag som ögonspeglar kan ge råd om vad personen bör tänka på eller undvika för att må bättre.

De fyra grundpersonligheterna

Det finns fyra grundpersonligheter som kallas för juvelen, blomman, strömmen och skakaren. Man behöver inte vara endast en utan kan vara en blandning av flera grundpersonligheter.Inget öga är det andra likt. Alla människor har tecken och strukturer som är unika just för dem. Man brukar säga att ögat är själens spegel och det stämmer nog ganska bra. Ögats inre avslöjar en människas personlighet.

Ögonspegling kan hjälpa en människa att förstå sig själv och sitt beteendemönster bättre. Lära sig att undvika negativa tankemönster och vanor och ta fram de positiva sidorna hos sig själv.

Välkommen att prova!