HYPNOS

Läs mer om hypnos

Hur fungerar hypnos egentligen?

Fakta och missförstånd

Hypnos är förknippat med misstolkningar och myter. En av de vanligaste missuppfattningarna är att hypnotisören får makt över klienten och kan få honom att göra vad som helst. Inget kan var mer felaktigt. Du bestämmer själv om du vill gå ner i ett djupavslappnat tillstånd. Terapeutens roll är endast att fungera som ett redskap för att hjälpa klienten att försättas i hypnos. Man kan inte tvinga någon göra någonting som de inte skulle vara beredd att göra i vaket tillstånd.

En del människor tror att man förlorar medvetandet när man är i hypnos och att man inget minns efteråt. Detta är också fel. Hypnos är ett tillstånd av skärpt koncentration och avslappning. Man är medveten om vad som händer och man kommer ihåg allt vad man har sagt. Den fria viljan finns kvar så länge klienten själv vill. Man kan när som helst själv avsluta hypnosen. Det går inte att "fastna" i ett hypnotiskt tillstånd.

En annan missuppfattning är att man inte kan ljuga när man är i ett hypnotiskt tillstånd. Och att allt man säger är sant. Det stämmer inte, man kan visst ljuga om man vill. Om man inte vill dela med sig av upplevelser till terapeuten så bestämmer man det också själv.

En av de vanligaste reaktionerna efter man har varit i ett djupavslappnat tillstånd är att inte riktigt tro att man har varit det. Många tror att hypnos ska kännas som ett magiskt eller väldigt annorlunda tillstånd då det i själva verket är ett tillstånd av avslappning och koncentration på vad som händer inom en själv. Det finns ingenting som är farligt med hypnos. Det är i stället en av de säkraste psykologiska procedurer som finns. Hypnos är en väg till det undermedvetna jaget, sinnesrörelsernas, känslornas, upplevelsernas och vanemönstrens säte.

Trans-logik

Med trans-logik menas sinnets förmåga att samtidigt uppleva två saker som motsäger varandra. Medan man är i hypnos och i en tidigare-liv-regression så är en del av en fullkomligt klar över att man lever i nuet samtidigt som en annan del av en är lika övertygad om att man befinner sig i t.ex i England på 1700-talet. Trans-logiken är ett tecken på att man befinner sig i ett djupt avslappnat tillstånd.

Olika känslor man kan uppleva i kroppen under hypnos. Man kan förvänta sig uppleva ett eller flera av dem

Tyngdkänsla, särskilt i armar och ben 
Djup avslappning, lemmarna känns tunga, obenägna att röra sig, eller
lätta som om du inte väger någonting. En svävande känsla
Kittlingar eller pirrningar i händer och fötter
Fladdrande ögonlock
Ögon som tåras
En känsla av avskärmning från omgivningen som känns mycket avlägsen

Sammanfattningsvis kan man säga att hypnos framkallar ofta en djup kontakt med känslolivet. Detta kan resultera i att tidigare bortträngningar, fruktan och glömda konflikter kommer upp till ytan.Vi får också lättare kontakt med vårt undermedvetna för att där programmera in positiva eller läkande och förändrande ideer.