VICTORIA

Det väntar nya möjligheter och förändringar i ditt liv! Du har känt en längre tid att du vill gå framåt och är redo att ge dig i kast med nya utmaningar.

Men det finns ingen anledning till brådska. Bida din tid och låt naturen ha sin gång. Den kommande förändringen är oundviklig. Det kommer att ske då tiden är mogen. Du kommer att få tecken och hjälp att gå framåt. Ge noga akt på dina drömmar och tankar den närmaste tiden.

Vi änglar vakar över dig och hjälper dig framåt.