REGRESSIONS  TERAPI

REGRESSIONSTERAPI

800 kr

I vårt undermedvetna finns minnen av precis allt vi upplevt i vårt nuvarande liv och våra tidigare liv. Dessa minnen påverkar oss på många olika sätt. Våra relationer, kunskaper, värderingar och även svårigheter och problem har ofta sitt ursprung i liknande händelser och relationer i det förflutna. Vi minns inte detta i vårt vanliga tillstånd och det gör det svårt för oss att kunna bearbeta och förändra det som inte känns bra i våra liv.

Då vi är i ett djupt avslappnat/hypnotiskt tillstånd kan vi komma i kontakt med nivåer i vårt undermedvetna. Det kan innebära att man går tillbaka till tidigare liv eller upplevelser i barndomen. Det kommer upp sådant som är viktigt att förstå och bearbeta. Att få kontakt med känslor som man har förträngt leder ofta till att blockeringar försvinner och löses upp. Eventuella känslor som kommer upp är aldrig mer än man själv klarar av.

Ungefär 90 % kommer tillbaka till ett tidigare liv i någon form. Upplevelserna kan variera och det beror på hur lätt man har att släppa kontrollen. Alla har vi en kritisk röst inombords som släpper då vi blir djupt avslappnade. Det bästa är att bara slappna av, lyssna till terapeutens röst och följa med på en spännande resa in i ens inre.

Att få uppleva sig själv i ett tidigare liv kan vara en fantastisk upplevelse. Man får en annan syn på livet och döden och sig själv då man förstår att man alltid har funnits och alltid kommer att finnas. Det är också vanligt att man möter andliga guider och upplever tillståndet mellan våra jordeliv under en regression.

Orsaken till att man vill pröva regressionsterapi kan variera. Man kanske är nyfiken på tidigare liv eller så vill man prova regression som terapi för något problem man har och då kan regressionsterapi vara en mycket djupgående och effektiv behandlingsmetod.

Regressionen tar ungefär två timmar med ett inledningssamtal där jag berättar hur det går till och du får tillfälle att ställa frågor och berätta om du har något speciellt önskemål med regressionen.

Jag guidar dig in i ett djupt avslappnat tillstånd och sen vidare med en guidad meditation som försätter dig i ett förändrat medvetandetillstånd där du får kontakt med ditt undermedvetna. Sedan kan vi börja prata med varandra och utforska det som kommer fram. Avslutningsvis för jag dig tillbaka till nuet och du får vakna till ordentligt. Du kommer att vara medveten under hela regressionen och minnas allt som är sagt efteråt. Om du vill kan vi ha ett uppföljningssamtal per telefon några veckor efteråt.

Hypnoterapi är en annan variant av djupavslappnings-tekniken. Denna terapiform används till t.ex rökavvänjning,fobier etc. Suggestioner under hypnos kan vara ett effektivt redskap att hjälpa människor med olika problem.