HEALING

Healing

Energihealing
En healingbehandling kostar 500:- och utförs i Änglastugan!
Förutom reiki healing så har jag lärt mig andlig healing, deeksha, oneness blessing och reconnecting healing. Det blir en blandning av de olika teknikerna och jag kallar det energihealing eller spirituell healing. Nedan beskrivs hur reiki healing går till men kan sägas vara en sammanfattning av alla olika tekniker som används eftersom alla riktar sig till att balansera upp kroppens energifält och därmed få större möjlighet till läkning. 
Reiki är ett japanskt ord och betyder universell livsenergi. Den som lärt sig utöva healing blir en kanal för denna koncentrerade livsenergi som flödar ut ur händerna och fungerar helande. 

Reiki healing stärker kroppens naturliga självläkningsförmåga och löser upp spänningar i kroppen. Den fyller på din livskraft, stärker immunförsvaret och skyddar mot sjukdomar. Kan lindra huvudvärk, kroppspänningar, ryggvärk, utbrändhet, oro och andra rubbningar. Reikin balanserar kroppens energier både fysiskt och psykiskt. Det påverkar inte bara ditt fysiska välbefinnande utan har också en positiv effekt på din känslomässiga och andliga jämvikt. Många känner sig piggare, mer avslappnade och nöjdare med sig själva efter en reikibehandling.

Du ska givetvis uppsöka läkare om du är sjuk. Man kan se reikin som ett komplement till den traditionella sjukvården. Det ena behöver inte utesluta det andra.

Hur går en behandling till?

Vi människor har sju huvudschakran i våra kroppar. Med schakran menas energicentrum och får man obalans i något av dessa områden kan det leda till olika sjukdomstillstånd. Reikin kan hjälpa till att återställa balansen.

Då man får reiki healing ligger man fullt påklädd på en brits. Reikiutövaren håller sina händer efter en viss ordning på de olika huvudschakrana. Hela proceduren tar ca 40 minuter. Efteråt känner man sig behagligt avslappnad och ibland lite frusen.

Här nedan kan du läsa ett utdrag ur boken "Alternativ medicin" som på ett enkelt sätt förklarar hur reiki healing fungerar

"Healing

"Det finns inga dåliga krafter, endast fel använda krafter"

Healing, helande eller handpåläggning som den också kallas har funnits som behandlingsmetod sedan urminnes tider. Redan i det gamla Egypten botades människor med handpåläggning. Genom tiderna är nog Jesus den mest kände helaren. Healing har varit starkt knuten till religiösa ceremonier. Den andlige healern har under vissa tider, t.ex. under medeltiden varit illa ansedd.

Med den nya forskningen inom fysiken av människans elektromagnetiska utstrålning har denna metod fått stort intresse i hela världen. I Israel, Kanada och Sydafrika finns organisationer för helare. Även den medicinska vetenskapen har accepterat denna metod. I Storbritannien får patienter välja heling som behandlingsmetod på sjukhus. Även på vissa sjukhus i USA finns tillgång till healingmetoden.

Vid healingbehandlingen balanseras patientens elektromagnetiska fält, så att kroppens egen läkningsförmåga stärks. I Susanna Ehdins bok "Den självläkande människan" skriver hon att fysikern och healern Barbara Brennan beskrivit hur forskare lyckats mäta den magnetiska pulsen, som kommer ur händerna på en healer, till 8 hz.

Kärnfysikern Robert Beck har forskat på healers hjärnaktivitet när de arbetar. Han har rest jorden runt och mätt EEG på olika healers. Resultatet är förvånande. Hjärnhalvorna synkroniceras och utstrålar ett vågmönster på 7,8-8 Hz. Detta är samma frekvens som jordens magnetfält, de s.k. schumannvågorna, en enorm kraftkälla att hämta läkande energi ur.

I sin bok "Healing med kärlek" beskriver läkaren Leonard Laskow vad som sker i kroppen vid healing. Vi består till 2/3 av vatten. Vid healingbehandling ändras vattnets fysikaliska egenskaper bl.a. förmågan att absorbera ljus, ytspänning. PH-värdet och lösligheten. Enzymernas livsviktiga processer påverkas positivt av detta.

Vi är alla en del av helheten och besitter därigenom den helande förmågan. Alla kan öva upp denna förmåga till att läka oss själva och andra."

De fem reikiidealen:

Bara för idag - ska jag leva i tacksamhet

Bara för idag - ska jag inte oroa mig

Bara för idag - ska jag inte vara arg

Bara för idag - ska jag visa kärlek och respekt för varje levande varelse

Bara för idag - ska jag utföra mitt arbete hederligt