DESIRÉE

Du har dragit detta kort för att få modet att förändra ditt liv. Du har ibland frågat dig vad som är meningen med ditt liv och inte tyckt att du har fått något bra svar. En sökande själ har du alltid varit och ibland har du känt dig ensam med dina tankar och funderingar.

Jag vill ge dig rådet att följa ditt hjärta. Våga ta steget och förändra det som inte känns bra i ditt liv. Var inte rädd för att be om hjälp.

Försök att inte analysera och grubbla för mycket - låt allt ske i den ordning det kommer. Du ska se att allt kommer att ordna sig. Bara du vågar ta det första steget på vägen till ditt nya liv.