MARIA

Nu är det dags för dig att lära, studera och samla information. I framtiden kommer du att ha stor glädje av dina nyförvärvade kunskaper.

Om du har en massa idéer så råder jag dig att skriva ner dem på ett papper för framtida bruk. Innan du börjar med ett nytt projekt måste du skaffa dig nödvändig information först. Med det menar jag at du ska förvärva nya kunskaper genom att studera, läsa, meditera, gå kurser, m.m.

Dina nya kunskaper tillsammans med dina unika talanger kommer att resultera i hårt arbete men också bidra till att skapa en bättre värld.