THERESA

En lycklig förändring eller tilldragelse kommer att ske i din familj. Du kommer att gå igenom en anpassningsfas för att förbereda dig för denna händelse. Det kanske kommer att kännas kaotiskt och ställa till oreda i ditt liv men var försäkrad om att detta är en del i en process som kommer att mynna ut i något bra och positivt.

Den nya situationen kan leda till rättframma och uppfriskande diskussioner som rensar luften. Känslorna känns äkta och ärliga och då allt lagt sig så kommer du att förstå dig själv och din familj bättre.

En ny positiv tid väntar på dig och din familj!